setkani-absolventu-difa-jamu

Pouliční divadlo  

LEOŠOVY STOPY, 7. října 2017, 15:00-17:30

K příležitosti oslav 70. výročí Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vystoupí studenti Hudební a Divadelní fakulty do ulic města Brna s unikátním projektem Leošovy stopy. Pět zastavení, pět inscenačních týmů a pět vzpomínek na Leoše Janáčka. Vydejte se společně s námi na pouť po stopách českého skladatele.

A pokud chcete zažít střípky Leošových stop již dříve, nezapomeňte se níže podívat na offprogram, který připravili studenti oboru Dramatická výchova.

Program pouličního divadla (uvedené časy vyjma začátku jsou pouze orientační):

15:00-15:20:

Zahájení u budovy Moravského zemského muzea - Památníku Leoše Janáčka (Smetanova 756/14), režie Vítězslav Větrovec 

15:20-15:35:

Přechod průvodu ulicí Kounicova do parku na Moravském náměstí, v průvodu se objeví velké loutky, chůdaři, bubeníci, ad. 

15:35-15:50:

Taneční a cirkusový balet inspirovaný fenoménem chaine reaction na hudbu Leoše Janáčka, režie Pierre Nadaud 

15:50-16:15-:

Přechod průvodu před Moravskou zemskou galerii 

16:15-16:30:

Vizualizace moravské lidové poezie zhudebněné Leošem Janáčkem, neboli překlad textů do jevištní formy znakového jazyka s použitím dalších pohybových forem (akrobacie, tanec, atp.), režie Adéla Kratochvílová 

16:30-16:45:

Přechod průvodu před HF JAMU 

16:45-17:00:

Postavy z Janáčkových oper ožívají a za hudebního doprovodu z oken HF zpívají své árie, režie Natálie Gregorová 

17:00-17:10:

Přechod průvodu ke staveništi Janáčkova kulturního centra 

17:10-17:30:

Představení vycházející z cirkusového vystoupení, neboť na těchto místech stál během 2. světové války dřevěný cirkus Henry bratří Fialů, ze dna staveniště zaznívá smyčcový kvartet na motivy Kreutzerovy sonáty. Celé dění pozoruje vedle velkých loutek a diváků tichý balet jeřábů, režie Břetislav Rychlík


LEOŠOVY STOPY – OFFPROGRAM, 29.9.-7.10.2017

29.9.

8:30: SOKOLSKÝ SLET park na Moravském náměstí

29.9.

11:00: OTEVŘENÍ INFOCENTRA v tržnici na Zelňáku (Zelný trh 14)

29.9.

14:00: Instalace LIŠKA KONZUMNÍ v parku u Varhanické školy (Smetanova 756/14)

30.9.

13:00-17:00: PSANÍ VÝTAHU Z PARTITURY na Kobližné

30.9.

8:00: VÝLOHA V OBCHODĚ, popř. ve více výlohách (místa budou upřesněna)

30.9.

20:00-21:00: PROMÍTÁNÍ V MORAVSKÉ GALERII (Moravské nám. 1a)

1.10.

10:00: Výstava VĚC MAKROPULOS v parku na Moravském náměstí

1.10.

18:30: POHYBOVÁ PERFORMANCE + BODYPAINTING na Jakubském náměstí

2.10.

15:00-18:00: FOTOGRAFOVÁNÍ S JANÁČKEM na Jakubském náměstí

2.10.

20:00-21:00: PROMÍTÁNÍ V MORAVSKÉ GALERII

3.10.

15:00-20:00: TANEC - Moravské náměstí, Česká, Jakubské náměstí, Náměstí svobody, Zelný trh, Janáčkovo divadlo (+ lightdesign)

4.10.

15:00-21:00: KÁŤA A JENŮFA u sochy Jošta (Moravské nám. 1a)

5.10.

17:00-18:00: KONCERT PŘED Hudební Fakultou JAMU (Komenského nám. 6)

5.10.

20:00-21:00: Komentovaná prohlídka na Divadelní fakultě (Mozatova 1)

6.10.

10:00-20:00: JANÁČEK NA NÁDRAŽÍ (Nádražní 418/7)